ברוכים הבאים
לבית החדש שלכם

מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים
חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות
דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

פירוט השלבים שנותרו

 • הצגת הפרויקט

  חברתנו תעמוד לרשות משפרי הדיור שזכו במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר מטרה” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

  על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה, לדוגמה מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. מלאי הדירות מוצג בפרק “תוכניות דירה” – עדכון הדירות נתון לשינוי בכל עת ומבוצע ע”י החברה מעת לעת. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

 • בחירת הדירה

  חברת אלמוג תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה וכד’. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה בסיס להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

  אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
  מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
  בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

 • תהליך רכישת הדירה

  1. לאחר שהגעתם למשרד המכירות של החברה עם הודעת הזכייה, יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרצו לרכוש מתוך מגוון הדירות המוצע במסגרת תכנית מחיר מטרה וזאת ביום ובשעה שתזומנו )זימונים יחולקו בכנס זה(.
  2. סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה )הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה(. לידיעתכם, לא ניתן לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור.
  3. בהגיע תורכם לבחור את הדירה על פי המועד שיקבע לכם, יוקצו לכם 45 דקות לבחירת דירה. מצורף בסוף החוברת טופס בחירת דירה לדוגמא.
  4. לאחר בחירת הדירה תדרשו להגיע בתוך חמישה ימים, לכל המאוחר, לחתימה על הסכם המכר.
  5. במועד בחירת הדירה וחתימת החוזה תידרש נוכחות שני בני הזוג, יש להגיע עם תעודות זהות ופנקסי שיקים.
  6. היה וביקשתם לוותר על הרשמתכם להגרלה, זכייתכם או מיקומכם ברשימת ההמתנה, עליכם להודיע בכתב למשרד על כך בדואר אלקטרוני ,customers@almog-ltd.co.il ההודעה תהיה במסמך מסודר וחתום על ידיכם בצירוף שם מלא , מספר ת.ז, מספר טלפון ומספר זכיה סידורי.
  7. זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון מחיר מטרה, תבוטל זכייתו.

 • חתימת חוזה

  בטווח של שבעה ימים מבחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.

  מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.

 • פריסת תשלומים

  תנאי תשלום:
  15% ממחיר הדירה בצירוף הפרשי הצמדה, במועד חתימת החוזה
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 02.18
  20% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 09.18
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 01.19
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 04.19
  15% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, 07.19
  5% ממחיר הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה, עד 30 ימי עסקים טרם מועד המסירה

  לתשומת לבכם, מחיר הדירה אשר יהיה נקוב בהסכם המכר, הינו בתוספת הצמדה של מדד תשומות הבניה מיום זכיית החברה בקרקע )מדד חודש מאי 2015 שערכו 106.6 נקודות( ועד ליום חתימת הסכם הרכישה. בנוסף להצמדה זו, יהיה מחיר הדירה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם המכר כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום ותשלום כך שלכל תשלום תתווסף הצמדה בשיעור עלית המדד הידוע בעת ביצוע התשלום ביחס למדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר, כאשר בכל מקרה המדד הקובע לתשלום לא יפחת מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר.
  אנו ממליצים לבצע בדיקת היתכנות כלכלית טרם מועד בחירת הדירה . ניתן לפנות לכל אחד מהבנקים לצורך קבלת אישור עקרוני.

 • טבלת מועדי מסירה

  יעודכן בקרוב

 • הוצאות נלוות

  במעמד חתימת הסכם המכר, ישלם הקונה לעורכי הדין של המוכר סך השווה ל- 5,000 ₪ בצירוף מע”מ, כשכר טרחת עורכי דין בגין השתתפות בהוצאות משפטיות הכרוכות ברישום הבניין כבית משותף ורישום זכויות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין. ידוע לקונה, כי עורכי הדין מייצגים את המוכר בעסקה זו וכי הוא רשאי להיות מיוצג על- ידי עורך-דין אחר בהסכם לרכישת הדירה שבינו לבין המוכר.

קבצים להורדה

מסמכים לעיון»

לתשומת ליבכם!

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

אודות הפרויקט

חברת אלמוגים מקימה בימים אלו שני מגדלי מגורים יוקרתיים בעלי לובי כניסה מפואר בגובה כפול.

כל בניין תוכנן בקפידה כדי שתרגישו בבית מהרגע הראשון. טובי האדריכלים, המהנדסים ומעצבי הפנים שקדו על הקמת מועדון דיירים, חניונים תת-קרקעיים ושטחים משותפים לרשות הדיירים ברמת גימור גבוה ובאיכות בלתי מתפשרת.

 

פרויקט "אלמוג נתניה" נועד למשפחות השואפות לחיות ברמת איכות חיים גבוהה בדירות מרווחות בשכונה חדשה. בפרויקט תמצאו דירות 3, 4, ו- 5 חדרים, לכל דירה בפרויקט יש מרפסת, מחסן וחניה אחת לפחות. חלק מהדירות צופות לים וחלקן צופות לפארק העירוני. בכל מגדל 26 קומות מגורים.

גלריית תמונות

הסביבה

הכל מתחיל במיקום! פרויקט "אלמוג נתניה" מוקם בשכונת אגם 3 בנתניה, שכונה חדשה לחלוטין אשר תספק לתושביה חיי קהילה עשירים ומגוון אפשרויות לבילוי ופנאי. הפרויקט גובל בפארק ציבורי רחב ידיים שבקרבתו עתידים לקום גם מבני מסחר ומבנים לשירות הציבור. חוף הים נמצא במרחק של כ-5 דקות נסיעה ו"פארק אגם החורף", ה"שלולית" במרחק הליכה קצר. השכונה נהנית גם מנגישות מקסימאלית לצירי תחבורה ראשיים כך שתתאפשר גישה נוחה עבור הנוסעים צפונה או דרומה.

צילומי רחפן מהסביבה

הכנסו וצפו בצילומי הרחפן מסביבת הקמת הפרויקט והכירו את כל מה שסביבכם

 

אודות חברת אלמוגים

אלמוגים הינה אחת מחברות הבנייה והיזמות היציבות והמבוססות ביותר במשק הישראלי, החברה מתמחה בהקמת שכונות מגורים ברחבי ישראל כבר למעלה מ- 30 שנים.

במרוצת השנים הקימה החברה ושיווקה למעלה מ- 3,000 יחידות דיור מקרית שמונה ועד אילת ועשרות אלפי מ"ר של נכסים מניבים. כל פרויקט מכוון לקהל יעד מוגדר והקונספט התכנוני שלו מתחשב בצרכים המיוחדים של אותו קהל.

 

בימים אלו אלמוגים מעורבת בבנייתן של כ- 1,000 יחידות דיור נוספות בשלבי פיתוח שונים ברחבי הארץ. בזכות העוצמה, הניסיון והיקף הפעילות שלה שומרת אלמוגים, על סטנדרטים גבוהים לאורך שנים כאשר מקור גאוותה הוא הארכיטקטורה המיוחדת, טכנולוגיות בנייה ותכנון מתקדמות ועמידה בלוחות זמנים.
אסטרטגיות ניהוליות ותכנוניות שהתגבשו במהלך השנים יבטיחו את בנייתו של פרויקט איכותי נוסף ממשפחת אלמוגים.

 

מעל כל אלה, החברה מחויבת לאיכות הקשר עם הלקוחות משלב הרכישה ועד שלב האכלוס, והיא רואה בהקשבה ללקוח ובטיב השרות חלק חשוב ומשמעותי בתפישת העולם שלה.

 

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס מספר זוכה

יש להכניס טלפון

יש להכניס כתובת אימייל

יש להכניס טלפון

נא לאשר שאתה לא רובוט

*שדות חובה

פרטייך התקבלו בהצלחה

נציג יחזור אלייך

תודה,